Tìm kiếm nâng cao

VAN GẠT TAY AIRTAC

Tall Glow

VAN GẠT TAY AIRTAC

Model :4 H 210

Van gạt tay 5/2

Mô tả:

Nhiệt độ chịu được : - 50 ~ 600 C

Áp suất chịu được  : 1.5 ~ 8.0 Bar ( kg/cm2)

Các Cỡ Răng         : 13 mm, 17 mm, 21 mm

http://khinenpht.com/san-pham/airtac/van-gat-tay-airtac.html

VAN GẠT TAY AIRTAC

Tall Glow

VAN GẠT TAY AIRTAC

Model : 4 HV

Van gạt tay 4/3

GIÁ: LIÊN HỆ

Thông Tin sản phẩm:

 

Nhiệt độ chịu được : - 50 ~ 600 C

Áp suất chịu được  : 0 ~ 10 Bar ( kg/cm2)

Các Cỡ Răng  :  13 mm, 17 mm, 21 mm , 27mm .


http://khinenpht.com/san-pham/airtac/van-gat-tay-airtac.html