Tìm kiếm nâng cao

VAN HOI 5/2 JELPC

Tall Glow

VAN HOI 5/2 JELPC

Model : MVSD

Van điện 5/2

Mô tả:

Nhiệt độ chịu được : - 50 ~ 600 C

Áp suất chịu được  : 1.5 ~ 8.0 Bar ( kg/cm2)

Dòng điện             : DC 12V , DC 24v , AC 24v ,AC 110v , AC 220v

Các Cỡ Răng         : 13 mm, 17 mm.

http://khinenpht.com/san-pham/jelpc/van-hoi-52-jelpc.html

VAN HƠI 5/2 JELPC

Tall Glow

VAN HƠI 5/2 JELPC

Model : VF

Van 5/2

Mô tả:

 

Nhiệt độ chịu được : - 50 ~ 600 C

Áp suất chịu được  : 1.5 ~ 8.0 Bar ( kg/cm2)

Dòng điện            : DC 12V , DC 24v , AC 24v ,AC 110v , AC 220v

Các Cỡ Răng         : 9,6 mm , 13 mm, 17 mm.

http://khinenpht.com/san-pham/jelpc/van-hoi-52-jelpc.html