Tìm kiếm nâng cao

Van an toàn và giảm áp

Tall Glow

Van an toàn và giảm áp

Model: DG, DT, BG, BT, SBG, BSG, SBSG, BUCG, RG, RT, RCG, RCT, MBP, MBA, MBB, MBW, MRP, MRA, MRB.

Áp suất P-max: 210 kg/cm2

Lưu lượng: 2 lít -> 500 lít/ phút.

Kiểu lắp ghép: Lắp ren, lắp mặt bích, lắp modul

http://khinenpht.com/san-pham/yuken/van-thuy-luc/van-an-toan-va-giam-ap.html